Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Høring og offentlig ettersyn Hagahaugveien 14

Endring av reguleringsplan for Hagahaugveien 14 sendes på høring, og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 13. juli 2022.

Dette følger av vedtaket i Plan- og miljøutvalget , sak 022/22: I medhold av pbl §§ 12-10 og 12-14, vedtar plan- og miljøutvalget å legge forslag til mindre endring av reguleringsplan for "Hagahaugveien 14", med plankart og planbestemmelser datert 17.02.2022, ut til høring og offentlig ettersyn.

Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse er satt til 13.7.2022.

Uttalelse til planforslaget sendes Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller postmottak@hole.kommune.no 
Brevet eller e-posten merkes med saksnummer, eller «Mindre reguleringsendring Hagahaugveien 14». Det gjøres oppmerksom på at alle skriftlige innspill vil saksføres og svares ut gjennom merknadsbehandlingen, ikke individuelle tilbakemeldinger.

Saksdokumentene finner du her.

Ved behov for utskrift i papir av planprogrammet, ta kontakt med kommunens publikumskontor på tlf. 32 16 11 00.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss