Hole Kommune må etter samarbeidsavtalen behandle saker av prinsipielle avklaringer og denne saken sendes derfor på høring. Vedleggene viser bakgrunnen i saken.

Etter møte i Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltning i Ringerike kommune (HMA) 09.10.17 ble det etterspurt et notat for å tydeliggjøre konsekvensene av flatt gebyr sammenlignet med etterskuddsvis fakturering etter utført feiing/tilsyn. Saken legges nå ut for høring før politisk behandling.

Høringsbrevet kan du lese her PDF document ODT document

Øvrige dokumenter:
Lokal forskrift
Tidligere politisk behandling 
Utregning hyttefeiing

Merknader til forskriften sendes for innbyggere i Hole kommune til postmottak@hole.kommune.no  eller vanlig brevkorrespondanse til Viksveien 30, 3530 Røyse.

innen 08.12.2017.