Utviklingsplan for fremtidig barnehage- og skolestruktur er nå lagt ut på høring. 

Se hele høringen her

Frist for innspill: 12. mai 2022

Innspill sendes til postmottak@hole.kommune.no