Biblioteket er stengt for publikum og de har stengt innleveringen av bøker. Men det blir ikke sendt ut purringer eller gebyr.

Bøkene de sender ut er spritet og de er pakket i så trygge omgivelser som mulig, og de bruker hansker.

Det sies fra forskerhold at viruset kan overleve i 24 timer på papp og papir, og opptil tre dager på plast. Hvis man er ekstra utsatt kan man la gjenstander som kommer utenfra ligge for seg selv i romtemperatur 4-5 dager før man håndterer dem for å være på den sikre siden.

- Kanskje man kan bruke denne tiden hvor man må holde seg i ro og være minst mulig sosial til å få lest noen av de bøkene man har hatt på leselisten sin en stund, sier de blide bibliotekdamene.

De  vil også prøve å få til noen digitale tilbud både for barn og voksne, så følg bibilioteket  her på Facebook.
 

Status for Hole Frivilligsentral
Daglig leder ved frivilligsentralen har kontakt med frivillige og brukere. Det kjøres matombringing og handlebuss som normalt.

Status for Kulturskolen
Så langt det er praktisk mulig vil lærere innenfor instrumentopplæring forsøke å få til digitalundervisning.
Klturskolen får dessverre ikke til dette for alle elever.