LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem
Forsiden av Kommunal Rapport 30. mars 2017

Forsiden av Kommunal Rapport 30. mars 2017

Hole blant topp 20 i Kommunebarometeret

Kommunen ligger an til å ligge blant de 20 beste i kommunebarometeret for 2017. Kommunen kom  på 23. plass i fjor. Hole er helt i toppsjiktet innen grunnskole, vann og avløp og renovasjon. Kommunen er også inne på topp 100-lista når det gjelder barnevern og enhetskostnader generelt.
Nøkkeltallene for Hole sett under ett meget gode målt mot resten av landet, og  er langt bedre enn de økonomiske forutsetningene skulle tilsi.

Skolene i Hole kommer spesielt godt ut på statistikken for skolebidragsindikator som er en del av måleparameterne for skole. Dette er skoleresultater korrigert for sosiale faktorer som foreldrenes utdanning, familiens inntekt m.m.

 Tallene er i foreløpige, de endelige tallene for 2017 foreligger 15. juni.

Hva er Kommunebarometeret?
Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi en oversikt over hvordan kommunen driftes.

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database. I tillegg  hentes offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Det er fagbladet Kommunal Rapport som står bak Kommunebarometeret.

Hva forteller det oss?

Barometeret måler kommunene opp mot hverandre, og regnes derfor som et effektivt verktøy for å gi innsyn i den enkelte kommunes drift og utvikling.

Hole har ligget godt an på Kommunebarometerets skåring  over flere år, men sett i lys av fallende inntekter,  er det spesielt gledelig at flere tjenesteområder leverer meget gode resultater!

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss