Livsgledegruppa med ledere og flere ansatte ble igjennom en hel dag vurdert av sertifisører fra stiftelsen "Livsglede for eldre".

- Vi har etablert et system som skal skape livsglede for hver enkelt beboer, samtidig som det hjelper oss å sikre kvaliteten på det arbeidet vi daglig utfører sier institusjonsleder Trine Børdalen. Sertifiseringen er vel fortjent, for våre ansatte har jobbet hardt for dette.

Det vil bli en høytidelig markering av sertifiseringen senere.

Dette er de ni livsgledekriterierene som må oppfylles:

  1. Alle ansatte på sykehjemmet skal vite om hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer.
  2. Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner.
  3. Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft en gang per uke.
  4. Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr.
  5. Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
  6. Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen.
  7. Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet.
  8. Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende.
  9. Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag

Du kan lese mer om livsglede for eldre her.

Livsgledesertifisering.jpg
Livsgledeansvarlig Nina Hove og sertifisør Linda Aune fra
Stfitelsen Livsglede for eldre er svært stolte og glade over
sertifiseringen av sykehjemmet.