LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Hole bygdearkiv åpent for publikum

04. februar 2019 (kl. 12:00)

I mai 2017 fikk Hole historielag tildelt et eget rom til bygdearkiv i Kulturskolens lokaler på Kjellerberget. Gjennom det følgende året ble rommet fylt med hyller og nødvendig utstyr, og 21. april 2018 ble bygdearkivet offisielt åpnet. Ut året 2018 har en komite arbeidet med sortering, rydding og registrering i bygdearkivet, men uten at det har vært faste åpningstider. Fra tidlig i 2019 mener vi tiden er inne for regelmessig åpningstid i bygdearkivet.

Bygdearkivet består av to hoveddeler, og historielaget har to komiteer som arbeider med hver sin del. Den ene delen utgjør det generelle bygdearkivet hvor man samler skriftlig materiale som kommunen ikke er lovpålagt å ta vare på.
Det kan dreie seg om brev, dagbøker, dokumenter, møteprotokoller, lokalhistoriske artikler og bøker, foruten bilder, filmer, lydbånd og lignende som kommer fra enkeltpersoner, foreninger, firma, institusjoner eller politiske partier.

Den andre delen utgjør en Jørgen Moe-samling. Gjennom flere år har Moe-komiteen bygget opp en anselig mengde stoff knyttet til Jørgen Moe. Målet er at Moe-samlingen skal være en kunnskapsbase inneholdende mest mulig av det som er skrevet av og om Jørgen Moe som eventyrsamler, dikter, prest, venn, familiemann og så videre.

Hole historielag mener at Moe-samlingen nå er blitt så omfattende at den kan fungere som et nasjonalt kunnskapssenter for de som ønsker å sette seg inn i emner knyttet til Jørgen Moe. En oversikt over hva som finnes i samlingen er gitt via linken:
 http://www.hole-historielag.no/moe_web/index.html

I 2019 vil historielaget forsøke seg med en åpningsdag i måneden, nemlig første mandag i hver måned fra kl. 12 til kl. 18. Oppstarten blir 4. februar.

For interesserte personer vil det også være mulig å få tilgang til bygdearkivet på andre tider, men da ved å henvende seg til en av personene i listen:

Navn

Telefon

E-post

Erik Moe Haugen

930 73 888

erikmoehaugen@me.com

Frøydis Ruud

915 80 677

f.m.ruud@gmail.com

Gudmund Bakke

984 36 244

gudmunba@online.no

Margit Harsson

484 91 930

margit.harsson@iln.uio.no

Ole Jørgen Moe

454 84 287

moeolejorgen@gmail.com

Randi Hoftun

986 16 112

rhoftun@gmail.com

Sten Høyendahl

902 09 842

sten.hoyendahl@gmail.com

Olav Norheim

473 65 537

olavn@online.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss