Hole bygdearkiv

Bygdearkivet.jpg

Hole historielag disponerer rom i Kjellerbergsenteret, og her finner du bygdearkivet. Bygdearkivet består av to hoveddeler; i den ene delen har vi Jørgen Moe-samlingen og i den andre delen har vi det generelle bygdearkivet, hvor historielaget samler materiale av lokalhistorisk interesse. Det kan dreie seg om brev, dagbøker, dokumenter, møteprotokoller, lokalhistoriske artikler og bøker, foruten bilder, filmer, lydbånd og lignende som kommer fra enkeltpersoner, foreninger, firma, institusjoner eller politiske partier.

Det er anledning for alle til å besøke og bruke Bygdearkivet, som drives på frivillig basis av Hole historielag. Åpningstiden er hver første mandag i måneden fra kl. 12.00 -15.00. 
Det er mulig å komme på Bygdearkivet også til andre tider, men da ved å avtale nærmere med Hole historielag. Det kan gjøres via e-post adressen: post@hole-historielag.no

Bygdearkivet har besøksadresse Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse, med inngang fra oversiden av bygget.

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss