Hole viderefører disse lokale smitteverntiltakene:

  • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.  

  • Munnbind på kollektivreiser til og fra Oslo der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes. Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind. 

  • Hjemmekontor hvis mulig for innbyggere som pendler mellom Hole og Oslo/Bærum. 

Her er de nye nasjonale føringene for arrangementer:  

Type sammenkomst/arrangement 

Antall 

Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem

Inntil 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen                                     

 

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

Inntil 20 personer 

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.                                                    

Arrangementer innendørs uten fastmonterte seter

Opptil 50 personer 

Kirke, moske, konsert, lokal forestilling,  konferanse, foreldremøter på skolen, innendørs markeder og messer

Arrangementer innendørs med fastmonterte seter

Inntil 200 personer 

Kino, opera, konsert, teater, konferanse ol.

Arrangementer utendørs uten fastmonterte seter

Inntil 200 personer 

Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og messer

Arrangementer utendørs med fastmonterte seter 

Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene)                                            

Idrettsarrangementer, utendørskonserter 

For mer informasjon les på FHI her.