Hole kommune ha deltatt i regionsmøte med Statsforvalteren i Viken lørdag formiddag. Møtet har handlet om de omfattende tiltakene som er iverksatt for ti kommuner rundt Nordre Follo. Det ble diskutert hvordan dette påvirker nabokommunene som grenser til disse ti kommunene, og eventuelt andre kommuner i regionen som kan påvirkes av situasjonen.

De kraftige tiltakene som er innført i disse ti kommunene omfatter ikke Hole. - Men vi følger situasjonen tett og avventer nå tilbakemeldingen fra Statsforvalteren og sentrale myndigheter om mulige tiltak regionalt, sier ordfører Syver Leivestad.

Hjemmekontor for pendlere
I de ti berørte kommunene er hjemmekontor påbudt for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt til ansatte. Dette betyr at innbyggere i Hole som har jobbsted i en av de ti kommunene har krav på at arbeidsgiver legger til rette for hjemmekontor. Kommunen ber innbyggere følge opp dette med sine arbeidsgivere.

Pressemelding fra regjeringen kan du lese her.