Fylkesbibliotekets demokratibuss, Hole bibliotek og Det øde galleri legger opp til demokratiprosjekter. En del av Hole happening blir også skating ved Hole ungdoms frivilligsentral, sang og dans ved Hole kulturskole, Hardraade Vikingskipsforening, speideren og minikonsert med Koret Apropos,. Det blir samskaping gjennom kunst og kultur. Representanter fra kommunens areal og byggesaksavdeling vil også være til stede for dialog med publikum.

In Search of Democracy 3.0 – Vi tegner din drøm for Hole!
Vik Torg, fredag 20.8 12:00-18:00, lørdag 21.8 11:00-16:00

En del av Hole Happening fredag og lørdag blir In Search of Democracy 3.0 som arrangeres av Østfold Internasjonale Teater. Kunstprosjektet tar for seg gitte utviklingsområder, spør hva innbyggerne på stedet selv ønsker seg – og tegner svarene deres!

En installasjon plasseres på Vik torg. Rundt installasjonen sitter et team av profesjonelle illustratører som inviterer forbipasserende til å sette seg ned for å dele side ideer for Vik og Sundvollen, som står foran flere utviklingsplaner. Hver samtale resulterer i en tegning som umiddelbart stilles ut i en installasjon. Flere av tegningene blir senere stilt ut også i biblioteket og på Herredshuset.

Spørsmålet prosjektet stiller er «Hva savner du?» Her er det muligheter for å tenke fritt rundt Holes identitet også i et utvidet perspektiv, med tanke på kunst, kultur og reiseliv i fremtiden.

Tegning som medvirkning

Tittelen In Search of Democracy 3.0 henviser til en oppgradert versjon av demokrati. Det stadig oftere brukte begrepet «kommune 3.0» betegner framtidens kommune med økt grad av samskaping der kommunen og innbyggere i større grad sammen finner løsninger og mobiliserer ressurser til løsninger.

In Search of Democracy 3.0 tilbyr først og fremst en leken inngang til å medvirke i og engasjere seg i lokale saker. Det er imidlertid et sentralt poeng at utbyggere og politikere får overlevert tegningene som et alternativt innspill til videre prosess. Jo flere bidrag, jo større idemangfold!

Medvirkende kunstnere: Simen Langeland, Katarina Caspersen, Guri Guri Henriksen, Kjersti Synneva Moen, Mats Jørgen Sivertsen

In Search of Democracy 3.0 produseres av Østfold Internasjonale Teater sammen med og basert på et konsept av det nederlandske kompaniet New Heroes. Dette er et pilotprosjekt under IN SITU ACT og er støttet av Kreativt Europa, Viken fylkeskommune og Byliv Moss.

Kontaktpersoner:

Hole kommune: Tjenesteleder Kultur og fritid Håvar Austgard, tlf 45 03 90 62

Østfold Internasjonale Teater: Ida Willassen, kommunikasjonsansvarlig, tlf. 41 66 94 91

Se bilder og mer informasjon 

Østfold Internasjonale Teater | In Search of Democracy 3.0, del 1: Vi tegner din drøm for fremtidens byer • Østfold Internasjonale Teater (oit.no)