LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Hole innfører ekstraordinær båndtvang

Hole Viltutvalg har vedtatt at det innføres ekstraordinær båndtvang i hele kommunen med umiddelbar virkning.

Store mengder med løs snø kombinert med langvarig kulde skaper vanskelige leveforhold for viltet i hele kommunen. I tillegg vil mildvær og nedbør i form av regn føre til et skarelag i snøen når temperaturen faller igjen. Dette vanskeliggjør fremkommeligheten til hjorteviltet. Snøforholdene har spesielt redusert rådyras mulighet til å bevege seg og finne lettfordøyelig og næringsrik vinterføde. Hunder som løper løse kan føre til at de blir jaget i hjel, eller forbrenner livsviktig energi.

For å beskytte viltet ønsker vi å innføre ekstraordinær båndtvang Hole kommune med øyeblikkelig virkning gjennom fastsettelse av lokal forskrift hjemlet i lov om hundehold. Hunder skal så lenge forskriften gjelder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

Forskriften omfatter alle hunder med følgende unntak:

-          Dresserte bufehunder

-          Tjenestehunder (politi, toll, militær og redningstjeneste)

-          Hunder under lovlig kvotejakt på gaupe

-          Ettersøkshunder for skadet vilt i aktiv tjeneste

Forskriften gjelder til ordinær båndtvang inntrer 1. april 2018. Dersom forholdene tilsier det, oppheves den ekstraordinære båndtvangen.

Forskriften finner du her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss