Du er her: Hjem

Hole kommune deltar i nasjonal kartlegging av skrantesyke hos hjortevilt

Under årets jakt skal jegere i Hole kommune ta prøver av elg og hjort felt under jakten. Målet er å hente inn mer kunnskap om de ulike typene skrantesjuke og hvor sjukdommen forekommer i Norge.

Jaktlagene det gjelder vil få mer informasjon og utstyr i forkant av jakta.

Kartleggingen er et samarbeid av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet (VI) på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Les mer her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss