Jaktlagene det gjelder vil få mer informasjon og utstyr i forkant av jakta.

Kartleggingen er et samarbeid av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet (VI) på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Les mer her