Tyrifjorden og Storelva kan stige inntil to meter fra dagens nivå. Kommunen har iverksatt en del forebyggende tiltak. Kriseledelsen har tett dialog med brann- og redningstjenesten, politi, NVE, Statsforvalteren og Statens vegvesen om situasjonen.

Flomutsatte områder - lytt til anbefalinger!

Vi ber innbyggere som som er omfattet flomutsatte områder, skravert blått i kartene, om å sikre verdier. I følge NVE sine beregninger er det områder som nå er spesielt utsatt.

 

  • Hus skal evakueres som er i nær tilknytning til Storelva. Disse blir direkte kontaktet av kommunen!
  • De som bor i berørte områder merket blått på kartet må sikre verdier: Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel i kjellere, biler, campingvogner langs elver og bekker.
  • Nå ligger vannstanden på 64 m.o.h.  Norges vassdrags- og energidirektorat varsler at vannstanden i Tyrifjorden kan øke ytterligere med inntil to meter i løpet dagen og morgendagen.
  • Bor du i et utsatt område bør du også vurdere om du har et alternativ bosted/oppholdssted. Det er stor usikkerhet om når flomtoppen treffer Tyrifjorden. 

MERK: Kartene viser 200-års flom. Vannstanden kan øke betydelig mer. Vi jobber med kart som viser 500-års flom.

eXgC 1ctatVhx uDT 9Z 2s 2GHc GTXwlq 0W 3LufODbzx 1YcsvBV 944JO 14QtTDr 4wtq 7VR 1L X 2qBLpHLnPJaAAAAAElFTkSuQmCC

Helgelandsmoen