LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Hole kommunes kommentar til reguleringsplanen for Ringeriksbanen/E16

Bane NOR og Statens vegvesen har sendt over forslag til endelig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I den forbindelse har kommunen på vegne av et tverrpolitisk utvalg sendt brev til kommunalminister Monica Mæland hvor vi ber om møte. Utvalget vil synliggjøre konsekvensene den anbefalte planen har for vårt lokalsamfunn.

Som grunnlag for at vi ber om et slikt møte, viser vi til de fire hovedområdene i Hole kommunestyres vedtak som er avgjørende for Hole:

  • Motorvegkryss på Helgelandsmoen som vil bidra til å opprettholde og øke verdiskapningen i og utenfor linja. (Faktaark 1)
  • Stasjon på Sundvollen med tilhørende utvikling som vil være samfunnsøkonomisk lønnsom og bærekraftig for kommende generasjoner. (Faktaark 2)
  • Ivaretakelsen av kommunens innbyggere, herunder sårbare grupper som vil bli særlig utsatt i en krevende anleggsfase. (Faktaark 3)
  • Erstatning for tapet av viktige frilufts - og rekreasjonsområder/vern av jordarealer med nye tilbud. (Faktaark 4)

Hole kommune mener at det foreliggende reguleringsutkastet ikke har tatt hensyn til overnevnte momenter, samt at forslaget ikke innfrir Regjeringens egne føringer om å legge til rette for vekst og samfunnsøkonomisk nytte langs veg og bane.

Brevet og faktaarkene ligger som vedlegg.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss