HUS 2

Hole ungdomsskole

Hole ungdomsskole ble bygget 1973 og påbygget i 2003.

Rektor: Eirin D. Mathiesen.

Antall elever: 237

Antall klasser: 10

Det er gangvei til skolen.

Skoleskyssordning.

Besøksadresse: Koksrudveien 10,  3530 Røyse    
Postadresse: Viksveien 30,  3530 Røyse    
Elektronisk adresse: 960 010 833      
Telefon: 32 16 12 30      
E-postadresse: hus@holeskolen.no      
         
Fakturaadresse:     Fakturaref.: 2600
EHF: 960 010 833      
E-post: 4469@invoicecenter.net      
Post: Hole kommune, c/o Fakturamottak, Postboks 4469, 8608 MO I RANA

 

Kontakt oss

Administrasjonen       32 16 12 30   hus@holeskolen.no
Eirin D. Mathiesen rektor 32 16 12 32 eirin.mathiesen@hole.kommune.no
Thor Egil Simensen inspektør 32 16 12 33 thor.egil.simensen@hole.kommune.no
Thor-Egil Aarvik IKT-ansvarlig 997 12 006 thor_egil@holeskolen.no
Richard S. Klouman konsulent 32 16 12 30 richard.klouman@hole.kommune.no
Rådgiver      
Christine Hammer yrkes- og utdanningsveileder   christineha@holeskolen.no
Sosiallærer   924 90 079  
Frode Rensel     frodere@holeskolen.no
Spes.ped.ansvarlig   32 16 12 34  
Marit Klem Hafnor     marit.hafnor@hole.kommune.no
8. trinn      
Hanne Ask Haakensen teamleder kontaktlærer 8B   hanneha@holeskolen.no
Maria Rinde kontaktlærer 8A   mariari@holeskolen.no
Marianne Hagen kontaktlærer 8A   marianneha@holeskolen.no
Lise Hunstad Lie kontaktlærer 8B   liseli@holeskolen.no
Ingjerd Helgesen kontaktlærer 8C   ingjerd@holeskolen.no
Frode Rensel kontaktlærer 8C   frodere@holeskolen.no
9. trinn      
Kristi Filseth teamleder kontaktlærer 9A   kristifi@holeskolen.no
Didrik L. Kristensen kontaktlærer 9B   didrik.kristensen@holeskolen.no
Sigri Kittelsby kontaktlærer 9B   sigriki@holeskolen.no
Ann-Kristin Fugleberg kontaktlærer 9C   annfu@holeskolen.no
Silje Fosse Olavessen kontaktlærer 9C   silje.olavessen@holeskolen.no
Christine Hammer kontaktlærer 9D   christineha@holeskolen.no
Marthe Haugan Bekkemoen kontaktlærer 9D   marthe.bekkemoen@holeskolen.no
10. trinn      
Linda Arntzen teamleder kontaktlærer 10B   lindaar@holeskolen.no
Christine Tiller kontaktlærer 10A   christineti@holeskolen.no
Ellen Anette Grønvoll kontaktlærer 10A   ellengr@holeskolen.no
Lise Mathisen kontaktlærer 10B   lisema@holeskolen.no
Kathrine Kalleberg kontaktlærer 10C   kathrineka@holeskolen.no
Ibe Hoel kontaktlærer 10C   ibe@holeskolen.no
Øvrige lærere:         
Michaela Akantisova     michaela.akantisova@holeskolen.no
Aslak Fiske Fjalestad     aslak.fjalestad@holeskolen.no
Ola Kittelsby Ventilen   ola@kittelsby.no
Elin thulin Nyhus     elin.nyhus@holeskolen.no
Gunnar Reklev     gunnar.reklev@holeskolen.no
Diana Strømmen     dianast@holeskolen.no
Tania Gines     tania.gines@holeskolen.no
Suhail Zbibi     suhail.zbibi@holeskolen.no
Barne- og ungd.arb/miljøarbeidere/assistenter:
Hanne Heggelien 8. trinn   hanne.heggelien@holeskolen.no
Inger Nyhus 8. trinn   inger@holeskolen.no
Grethe Andersen 9. trinn   grethean@holeskolen.no
Kristin Ruud 9. trinn   kristinru @holeskolen.no
Linda Høistad Bakke 9. trinn   lindab@holeskolen.no
Suhail Zbibi 9 . trinn   suhail.zbibi@holeskolen.no
Christian Liset Nygaard 9. trinn   christian.nygaard@holeskolen.no
Hege Fossum Johannessen 10. trinn   hef@holeskolen.no
Hilde Stensrud 10. trinn   hildest@holeskolen.no

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss