HUS 2

Hole ungdomsskole

Hole ungdomsskole ble bygget 1973 og påbygget i 2003.

Rektor: Thor Egil Gustavsen Simensen.

Antall elever: 249

Elektronisk adresse: 960 010 833      
Telefon: 906 51 080      
E-postadresse: hus@holeskolen.no      
         
Fakturaadresse:     Fakturaref.: 2600
EHF: 960 010 833      
E-post: 960010833-NO@cogidocs.net
Post: Hole kommune,   Postboks 2766, 7439 TRONDHEIM

 

Kontakt oss

Administrasjonen

     

906 51 080

hus@holeskolen.no

Thor Egil Gustavsen Simensen

rektor

990 45 875

thor.simensen@hole.kommune.no

Thor-Egil Aarvik

IKT-ansvarlig

997 12 006

thor_egil@holeskolen.no

Richard S. Klouman

konsulent

906 51 080

richard.klouman@hole.kommune.no

Rådgiver

     

Christine Hammer

yrkes- og utdannings-

veileder

 

christineha@holeskolen.no

Sosiallærer

     

Frode Rensel

  924 90 079

frodere@holeskolen.no

Spes.ped.ansvarlig

     

Marit Klem Hafnor

  908 61 211

marit.hafnor@hole.kommune.no

8. trinn:

Kristi Filseth

teamleder, 

kontaktlærer 8A

 

kristifi@holeskolen.no

Magnus Flattum Angeltveit

kontaktlærer 8A

 

 

Ann-Kristin Fugleberg

kontaktlærer 8B

 

annfu@holeskolen.no

Sigri Kittelsby

kontaktlærer 8B

 

sigriki@holeskolen.no

Dagfinn Klem Hafnor

kontaktlærer 8C

 

dagfinn.hafnor@holeskolen.no

Katrine Øhren Kjos

kontaktlærer 8C

 

katrine.kjos@holeskolen.no

Regine Sofie Schjelderup Haraldsen

kontaktlærer 8D

 

regine.haraldsen@holeskolen.no

Jonas Høibakk

kontaktlærer 8D   jonas.hoibakk@holeskolen.no

Marit Klem Hafnor

kontaktlærer 8D   marit.hafnor@hole.kommune.no

9. trinn:

Linda Arntzen

teamleder, 

kontaktlærer 9C

  lindaar@holeskolen.no
Christine Tiller

kontaktlærer 9A

  christineti@holeskolen.no
Ingjerd Helgesen

kontaktlærer 9A

  ingjerd@holeskolen.no

Didrik L. Kristensen

kontaktlærer 9B

 

didrik.kristensen@holeskolen.no

Lise Mathisen

kontaktlærer 9B

  lisema@holeskolen.no
Aleksander Granum Dalevold kontaktlærer 9C   aleksander.dalevold@holeskolen.no

Ellen Anette Grønvoll

kontaktlærer 9D   ellengr@holeskolen.no

10. trinn:

Hanne Ask Haakensen

teamleder, 

kontaktlærer 10B

  hanneha@holeskolen.no
Maria Rinde

kontaktlærer 10A

  mariari@holeskolen.no
Marianne Hagen

kontaktlærer 10A

  marianneha@holeskolen.no
Christine Hammer

kontaktlærer 10B

  christineha@holeskolen.no

Kathrine Kalleberg

kontaktlærer 10C

 

kathrineka@holeskolen.no

Frode Rensel

kontaktlærer 10C

  frodere@holeskolen.no
       

Øvrige lærere:

Bente Dølerud

 

 

bente.dolerud@holeskolen.no

Tilla Charlotte Lislien Hesthagen

   

tilla.hesthagen@holeskolen.no

Ibe Hoel

    ibe@holeskolen.no

Ola Kittelsby

Ventilen   ola@kittelsby.no

Lina Kneitaite

    lina.kneitaite@holeskolen.no

Elin Thulin Nyhus

    elin.nyhus@holeskolen.no

Gunnar Reklev

    gunnar.reklev@holeskolen.no
Sylwia Ewelina Slawska Sobun     sylwia.sobun@holeskolen.no

Diana Strømmen

 

 

dianast@holeskolen.no

Daniela Vaaten

 

 

daniela.vaaten@holeskolen.no

 

Barne- og ungd.arb/miljøarbeidere/assistenter:

Grethe Andersen

 

  grethean@holeskolen.no
Linda Høistad Bakke

 

  lindab@holeskolen.no
Stine Farmen

 

  stine.farmen@holeskolen.no
Hanne Heggelien

 

  hanne.heggelien@holeskolen.no
Hege Fossum Johannessen

 

  hef@holeskolen.no
Lina Kneitaite

 

  lina.kneitaite@holeskolen.no
Christian Liset Nygaard    

christian.nygaard@holeskolen.no

Mads Olstad Rugroten

 

  mads.rugroten@holeskolen.no

Kristin Ruud

    kristinru@holeskolen.no
Sylwia Ewelina Slawska Sobun     sylwia.sobun@holeskolen.no

Hilde Stensrud

    hildest@holeskolen.no

Konstanse Eide Toft

    konstanse.toft@holeskolen.no

Kristian Vaaten

    kristian.vaaten@holeskolen.no

Mathilde Winnæss

    mathilde.winnes@holeskolen.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss