HUS 2

Hole ungdomsskole

Hole ungdomsskole ble bygget 1973 og påbygget i 2003.

Besøksadresse: Koksrudveien 10, 3530 Røyse.

Postadresse: Viksveien 30, 3530 Røyse

Telefon 32 16 12 30.

hus@holeskolen.no

Rektor: Eirin D. Mathiesen.

Antall elever: 247

Antall klasser: 10

Det er gangvei til skolen.

Skoleskyssordning.

 

Kontakt oss

Administrasjonen

     

32 16 12 30  

hus@holeskolen.no

Eirin D. Mathiesen

rektor

32 16 12 32

eirin.mathiesen@hole.kommune.no

Thor Egil Simensen

inspektør

32 16 12 33

thor.egil.simensen@hole.kommune.no

Thor-Egil Aarvik

IKT-ansvarlig

(mandag og tirsdag)

32 16 12 39

thor_egil@holeskolen.no

Per Arne Hansen

IKT-ansvarlig

(onsdag og torsdag)

perha@holeskolen.no

Richard S. Klouman

konsulent

32 16 12 30

richard.klouman@hole.kommune.no

Rådgiver

     

Anne Elisabeth S. Vestland

yrkes- og utdanningsveileder

 

anne.vestland@holeskolen.no

Sosiallærer

 

924 90 079

 

Frode Rensel

   

frodere@holeskolen.no

Spes.ped.ansvarlig

 

32 16 12 34

 

Marit Klem Hafnor

   

marit.hafnor@hole.kommune.no

8. trinn

     

Christine Hammer

teamleder kontaktlærer 8D

 

christineha@holeskolen.no

Kristi Filseth

kontaktlærer 8A

 

kristifi@holeskolen.no

Sigri Kittelsby

kontaktlærer 8B

 

sigriki@holeskolen.no

Didrik L. Kristensen

kontaktlærer 8B

 

didrik.kristensen@holeskolen.no

Ann-Kristin Fugleberg

kontaktlærer 8C

 

annfu@holeskolen.no

Silje Fosse Olavessen

kontaktlærer 8C

 

silje.olavessen@holeskolen.no

Marthe Haugan Bekkemoen

kontaktlærer 8D

 

marthe.bekkemoen@holeskolen.no

9. trinn

 

 

 

Linda Arntzen

teamleder kontaktlærer 9B

 

lindaar@holeskolen.no

Christine Tiller

kontaktlærer 9A

 

christineti@holeskolen.no

Ellen Anette Grønvoll

kontaktlærer 9A

 

ellengr@holeskolen.no

Lise Mathisen

kontaktlærer 9B

 

lisema@holeskolen.no

Kathrine Kalleberg

kontaktlærer 9C

 

kathrineka@holeskolen.no

Ibe Hoel

kontaktlærer 9C

 

ibe@holeskolen.no

10. trinn

     

Hanne Ask Haakensen

teamleder kontaktlærer 10A

 

hanneha@holeskolen.no

Anne Elisabeth S. Vestland

kontaktlærer 10A

 

anne.vestland@holeskolen.no

Maria Rinde

kontaktlærer 10B

 

mariari@holeskolen.no

Marianne Hagen

kontaktlærer 10B

 

marianneha@holeskolen.no

Lise Lie

kontaktlærer 10C

 

liseli@holeskolen.no

Ingjerd Helgesen

kontaktlærer 10C

 

ingjerd@holeskolen.no

Øvrige lærere:

  

 

   

Michaela Akantisova

 

 

michaela.akantisova@holeskolen.no

Aslak Fiske Fjalestad

 

 

 

Ola Kittelsby

Ventilen

 

ola@kittelsby.no

Elin thulin Nyhus

 

 

elin.nyhus@holeskolen.no

Gunnar Reklev

 

 

gunnar.reklev@holeskolen.no

Frode Rensel

   

frodere@holeskolen.no

Diana Strømmen

 

 

dianast@holeskolen.no

Daniela Vaaten

   

daniela.vaaten@holeskolen.no

Suhail Zbibi

 

 

suhail.zbibi@holeskolen.no

Barne- og ungd.arb/

miljøarbeidere/assistenter:

 

 

 

Hanne Heggelien

10. trinn

 

hanne.heggelien@holeskolen.no

Inger Nyhus

10. trinn

 

inger@holeskolen.no

Grethe Andersen

8. trinn

 

grethean@holeskolen.no

Kristin Ruud

8. trinn

 

kristinru @holeskolen.no

Kjetil Ledsaak Lundal

8. trinn

 

kjetillu@holeskolen.no

Hege Fossum Johannessen

9. trinn

 

hef@holeskolen.no

Hilde Stensrud

9. trinn

 

hildest@holeskolen.no

Suhail Zbibi

10. og 8. trinn

 

suhail.zbibi@holeskolen.no

Christian Liset Nygaard

8. trinn

 

christian.nygaard@holeskolen.no

Petter Sørum Selte

8. trinn

 

petter.selte@holeskolen.no

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss