HUS 2

Hole ungdomsskole

Hole ungdomsskole ble bygget 1973 og påbygget i 2003.

Rektor: Eirin D. Mathiesen.

Antall elever: 247

Antall klasser: 10

Det er gangvei til skolen.

Skoleskyssordning.

Besøksadresse:Koksrudveien 10,  3530 Røyse
Postadresse:Viksveien 30,  3530 Røyse
Telefon:32 16 12 30  
E-postadresse:hus@holeskolen.no  
Fakturaadresse:   
EHF:960 010 833  
E-post:4469@invoicecenter.net  
Post:Fakturamottak,Postboks 4469,8608 MO I RANA

 

Kontakt oss

Administrasjonen     32 16 12 30  hus@holeskolen.no
Eirin D. Mathiesenrektor32 16 12 32eirin.mathiesen@hole.kommune.no
Thor Egil Simenseninspektør32 16 12 33thor.egil.simensen@hole.kommune.no
Thor-Egil AarvikIKT-ansvarlig997 12 006thor_egil@holeskolen.no
Richard S. Kloumankonsulent32 16 12 30richard.klouman@hole.kommune.no
Rådgiver   
Christine Hammeryrkes- og utdanningsveileder christineha@holeskolen.no
Sosiallærer 924 90 079 
Frode Rensel  frodere@holeskolen.no
Spes.ped.ansvarlig 32 16 12 34 
Marit Klem Hafnor  marit.hafnor@hole.kommune.no
8. trinn   
Hanne Ask Haakensenteamleder kontaktlærer 8B hanneha@holeskolen.no
Maria Rindekontaktlærer 8A mariari@holeskolen.no
Marianne Hagenkontaktlærer 8A marianneha@holeskolen.no
Lise Hunstad Liekontaktlærer 8B liseli@holeskolen.no
Ingjerd Helgesenkontaktlærer 8C ingjerd@holeskolen.no
Frode Renselkontaktlærer 8C frodere@holeskolen.no
9. trinn   
Kristi Filsethteamleder kontaktlærer 9A kristifi@holeskolen.no
Didrik L. Kristensenkontaktlærer 9B didrik.kristensen@holeskolen.no
Sigri Kittelsbykontaktlærer 9B sigriki@holeskolen.no
Ann-Kristin Fuglebergkontaktlærer 9C annfu@holeskolen.no
Silje Fosse Olavessenkontaktlærer 9C silje.olavessen@holeskolen.no
Christine Hammerkontaktlærer 9D christineha@holeskolen.no
Marthe Haugan Bekkemoenkontaktlærer 9D marthe.bekkemoen@holeskolen.no
10. trinn   
Linda Arntzenteamleder kontaktlærer 10B lindaar@holeskolen.no
Christine Tillerkontaktlærer 10A christineti@holeskolen.no
Ellen Anette Grønvollkontaktlærer 10A ellengr@holeskolen.no
Lise Mathisenkontaktlærer 10B lisema@holeskolen.no
Kathrine Kallebergkontaktlærer 10C kathrineka@holeskolen.no
Ibe Hoelkontaktlærer 10C ibe@holeskolen.no
Øvrige lærere:      
Michaela Akantisova  michaela.akantisova@holeskolen.no
Aslak Fiske Fjalestad  aslak.fjalestad@holeskolen.no
Ola KittelsbyVentilen ola@kittelsby.no
Elin thulin Nyhus  elin.nyhus@holeskolen.no
Gunnar Reklev  gunnar.reklev@holeskolen.no
Diana Strømmen  dianast@holeskolen.no
Tania Gines  tania.gines@holeskolen.no
Suhail Zbibi  suhail.zbibi@holeskolen.no
Barne- og ungd.arb/miljøarbeidere/assistenter:
Hanne Heggelien8. trinn hanne.heggelien@holeskolen.no
Inger Nyhus8. trinn inger@holeskolen.no
Grethe Andersen9. trinn grethean@holeskolen.no
Kristin Ruud9. trinn kristinru @holeskolen.no
Linda Høistad Bakke9. trinn lindab@holeskolen.no
Suhail Zbibi9 . trinn suhail.zbibi@holeskolen.no
Christian Liset Nygaard9. trinn christian.nygaard@holeskolen.no
Hege Fossum Johannessen10. trinn hef@holeskolen.no
Hilde Stensrud10. trinn hildest@holeskolen.no

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss