www.hole.kommune.no

Lytt til teksten
HUS 2

Hole ungdomsskole

Hole ungdomsskole ble bygget 1973 og påbygget i 2003.

Rektor: Eirin D. Mathiesen.

Antall elever: 233

Antall klasser: 10

Det er gangvei til skolen.

Skoleskyssordning.

Besøksadresse: Koksrudveien 10,  3530 Røyse    
Postadresse: Viksveien 30,  3530 Røyse    
Elektronisk adresse: 960 010 833      
Telefon: 32 16 12 30      
E-postadresse: hus@holeskolen.no      
         
Fakturaadresse:     Fakturaref.: 2600
EHF: 960 010 833      
E-post: 4469@invoicecenter.net      
Post: Hole kommune, c/o Fakturamottak, Postboks 4469, 8608 MO I RANA

 

Kontakt oss

Administrasjonen

     

32 16 12 30

hus@holeskolen.no

Eirin D. Mathiesen

rektor

32 16 12 32

eirin.mathiesen@hole.kommune.no

Thor Egil Simensen

inspektør

32 16 12 33

thor.simensen@hole.kommune.no

Thor-Egil Aarvik

IKT-ansvarlig

997 12 006

thor_egil@holeskolen.no

Richard S. Klouman

konsulent

32 16 12 30

richard.klouman@hole.kommune.no

Rådgiver

     

Christine Hammer

yrkes- og utdanningsveileder

 

christineha@holeskolen.no

Sosiallærer

 

924 90 079

 

Frode Rensel

   

frodere@holeskolen.no

Spes.ped.ansvarlig

 

32 16 12 34

 

Marit Klem Hafnor

   

marit.hafnor@hole.kommune.no

 

 

 

 

8. trinn

 

 

 

Linda Arntzen

teamleder kontaktlærer 8C

 

lindaar@holeskolen.no

Christine Tiller

kontaktlærer 8A

 

christineti@holeskolen.no

Elisabeth Førde

kontaktlærer 8A

 

elisabeth.forde@holeskolen.no

Lise Mathisen

kontaktlærer 8B

 

lisema@holeskolen.no

Kristoffer Kveim Borgli

kontaktlærer 8B

 

kristoffer.borgli@holeskolen.no

Nina Helene Lossius Sanner

kontaktlærer 8C

 

nina.sanner@holeskolen.no

Ellen Anette Grønvoll

kontaktlærer 8D

 

ellengr@holeskolen.no

9. trinn

     

Hanne Ask Haakensen

teamleder kontaktlærer 9B

 

hanneha@holeskolen.no

Maria Rinde

kontaktlærer 9A

 

mariari@holeskolen.no

Marianne Hagen

kontaktlærer 9A

 

marianneha@holeskolen.no

Lise Hunstad Lie

kontaktlærer 9B

 

liseli@holeskolen.no

Kathrine Kalleberg

kontaktlærer 9C

 

kathrineka@holeskolen.no

Frode Rensel

kontaktlærer 9C

 

frodere@holeskolen.no

10. trinn

     

Kristi Filseth

teamleder kontaktlærer 10A

 

kristifi@holeskolen.no

Didrik L. Kristensen

kontaktlærer 10B

 

didrik.kristensen@holeskolen.no

Sigri Kittelsby

kontaktlærer 10B

 

sigriki@holeskolen.no

Ann-Kristin Fugleberg

kontaktlærer 10C

 

annfu@holeskolen.no

Silje Fosse Olavessen

kontaktlærer 10C

 

silje.olavessen@holeskolen.no

Christine Hammer

kontaktlærer 10D

 

christineha@holeskolen.no

Ingjerd Helgesen

kontaktlærer 10D

 

ingjerd@holeskolen.no

 

 

 

 

Øvrige lærere:

  

 

   

Ibe Hoel

 

 

ibe@holeskolen.no

Aslak Fiske Fjalestad

   

aslak.fjalestad@holeskolen.no

Ola Kittelsby

Ventilen

 

ola@kittelsby.no

Elin Thulin Nyhus

   

elin.nyhus@holeskolen.no

Gunnar Reklev

   

gunnar.reklev@holeskolen.no

Diana Strømmen

   

dianast@holeskolen.no

Hanne Elisabeth Hovden

 

 

hanne.hovden@holeskolen.no

 

 

 

 

Barne- og ungd.arb/miljøarbeidere/assistenter:

Hanne Heggelien

 

 

hanne.heggelien@holeskolen.no

Konstanse Eide Toft

 

 

konstanse.toft@holeskolen.no

Grethe Andersen

 

 

grethean@holeskolen.no

Kristin Ruud

 

 

kristinru@holeskolen.no

Linda Høistad Bakke

 

 

lindab@holeskolen.no

Christian Liset Nygaard

 

 

christian.nygaard@holeskolen.no

Hege Fossum Johannessen

 

 

hef@holeskolen.no

Hilde Stensrud

 

 

hildest@holeskolen.no

Del dette:

Skjema