Søndag kveld fikk en voksen mann i Hole påvist smitte. Smitteoppsporing er ivaretatt. Det er ingen sammenheng mellom dette tilfellet og de to andre smittetilfellene, to arbeidsinnvandrere, som ble påvist lørdag. Kommunen har pr. 9.11.2020 fem personer med påvist smitte. Siden mars har kommunen totalt 32 smittetilfeller.