– Det er mye som skal planlegges når ny busskontrakt skal inngås. Blant annet ser vi på hvordan vi kan gjøre busstilbudet best mulig. I den forbindelse vil vi gjerne høre direkte fra fremtidige passasjerer hva de ønsker seg, forteller prosjektleder Johan Sigander i Brakar.

Brakar har laget en kort spørreundersøkelse der innbyggere i Ringerike og Hole kommune kan komme med ønsker til busstrekninger og når det er mest mulig aktuelt for dem å reise. I tillegg vil Brakar gjerne vite om andre mobilitetstjenester som elektrisk bysykkel og samkjøring kan være aktuelt. Hva passasjerer synes om dagens tilbud blir ivaretatt gjennom andre undersøkelser som gjennomføres kontinuerlig gjennom året.

– Vi kan ikke love at alle ønskene blir oppfylt, men vi vil samle gode ideer og innspill fra innbyggerne og vurdere disse i det videre arbeidet med ruteplanleggingen i den nye kontrakten, sier Sigander.

Brakar har også tett dialog med Ringerike og Hole kommune i forhold til deres fremtidsplaner rundt infrastruktur og boligutbygging.

Undersøkelsen er tilgjengelig på: www.brakar.no

Direktelink: https://surveys.enalyzer.com/?pid=m6m8mnuf