LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Presentasjon av mulighetsstudie

Hvordan kan Sundvollen se ut i fremtiden?

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 planlegger en jernbanestasjon på Sundvollen. For å legge et godt grunnlag for en attraktiv tettstedsutvikling, som også styrker trafikkgrunnlaget for jernbanen rundt den nye stasjonen, gjennomfører Bane NOR en mulighetsstudie for Sundvollen. Tre konsulentteam har utarbeidet uavhengige idéskisser for hvordan Sundvollen kan se ut i fremtiden.

 

Norconsult, LPO arkitekter og Rejlers, Dronninga Landskap og Arkitema  la frem sine arbeid og visjoner for Sundvollen i dag på Hole Herredshus for politikere, representanter fra fylkeskommunen, Statens Vegvesen, kommunen og Bane NOR. Du kan se deres presentasjoner i vedlegg til artikkelen. Arbeidene stilles også ut på Sundvolden hotell og senere på Herredshuset.

Utstilling for alle

Fra lørdag 1. april til og med 6. april står skissene utstilt på Sundvolden hotell – i gangen mellom det nye og det gamle hotellet.

Fra 18. - 21. april kan du se de samme skissene utstilt på Hole herredshus.

 

Det blir lagt ut gjestebok der besøkende kan skrive ned sine reaksjoner og tanker.

 

 

Mulighetsstudiet er et samarbeid mellom:
B
ane NOR - Hole kommune - Statens Vegvesen - ROM eiendom - Buskerud fylkeskommune

 

Galleri

LPO arkitekter
LPO arkitekter
Norconsult
Norconsult
Rejlers, Dronninga Landskap og Arkitema
Rejlers, Dronninga Landskap og Arkitema

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss