Norconsult, LPO arkitekter og Rejlers, Dronninga Landskap og Arkitema  la frem sine arbeid og visjoner for Sundvollen i dag på Hole Herredshus for politikere, representanter fra fylkeskommunen, Statens Vegvesen, kommunen og Bane NOR. Du kan se deres presentasjoner i vedlegg til artikkelen. Arbeidene stilles også ut på Sundvolden hotell og senere på Herredshuset.

Utstilling for alle

Fra lørdag 1. april til og med 6. april står skissene utstilt på Sundvolden hotell – i gangen mellom det nye og det gamle hotellet.

Fra 18. - 21. april kan du se de samme skissene utstilt på Hole herredshus.

 

Det blir lagt ut gjestebok der besøkende kan skrive ned sine reaksjoner og tanker.

 

 

Mulighetsstudiet er et samarbeid mellom:
B
ane NOR - Hole kommune - Statens Vegvesen - ROM eiendom - Buskerud fylkeskommune