Du er her: Hjem

Idrettsmidler - søknadsfrist 1. mai

Hole Idrettsråd fordeler idrettsmidler på vegne av Hole kommune etter søknad. Rådet fordeler også Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Norges Idrettsforbund. LAM er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

 

Søknadsfrist er 1. mai. Bruk søknadsskjemaet her. Retningslinjer for tildeling finner du i skjemaet.

Kontakt Hole idrettsråd: holeidrettsrad@gmail.com

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss