Søknadsfrist er 1. mai. Bruk søknadsskjemaet her. Retningslinjer for tildeling finner du i skjemaet.

Kontakt Hole idrettsråd: holeidrettsrad@gmail.com