Tegning som medvirkning
Tittelen In Search of Democracy 3.0 henviser til en oppgradert versjon av demokratiet. Det stadig oftere brukte begrepet «kommune 3.0» betegner framtidens kommune med økt grad av samskaping der kommunen og innbyggere i større grad sammen finner løsninger og mobiliserer ressurser til løsninger.

Kreditering i prosjektet:
Østfold Internasjonale Teater, Company New Heroes, In Situ Act, Kreativt Europa, Viken fylkeskommune og Byliv Moss

Medvirkende kunstnere: Simen Langeland, Kjersti Synneva Moen, Mads Johan Ødegaard, Mats Sivertsen, Guri Guri Henriksen og Katharina Caspersen

Trykk på ett bilde så får du større format.