Det er i dag sendt ut tilbud om barnehageplass til alle barn med rett til barnehageplass, med oppstart høsten 2021. Barnehagens styrer vil sende nærmere informasjon i juni om oppstartsdato og tilvenning.

Barnehageopptaket gjøres etter opptakskriterier i prioritert rekkefølge, ut fra vedtekter til kommunale og private barnehager (private har egne vedtekter). Opptaket gjøres ikke etter vurderinger.

På grunn av avvikling av Vik formingsbarnehage fra 1.8.2021, er det dessverre flere søkere som ikke får sine ønsker innvilget. Dette gjelder særlig nye søkere som ønsker Løken barnehage eller Svensrud Natur- og idrettsbarnehage. Årsaken er overflytting av barn fra Vik formingsbarnehage til disse to barnehagene.

Vennligst gi skriftlig svar digitalt i Visma foresattportalen innen svarfrist 18. mars 2021.