Hole ungdomsskole er i følge nye nasjonale retningslinjer på rødt nivå, og skolens drift tilpasses rødt nivå i tråd med nasjonal smittevernveileder, Trafikklysmodellen.

Det ble bekreftet smittetilfeller på ett av trinnene på Hole ungdomsskole i starten av juleferien og nye smittetilfeller er bekreftet i romjulen. Nasjonale retningslinjer følges og de berørte har vært eller er i karantene. De som ikke lenger er i isolasjon eller karantene, følger skolens beskjeder om når de skal møte på skolen eller ha hjemmeskole.

  • Barneskolene i Hole er på gult nivå og drift av barneskolene er slik som i høst.
  • Barnehagene i Hole er på gult nivå og drift av barnehagene er slik som i høst og før juleferien.
  • Skolene og barnehagene informerer elever/barn og foresatte etter behov. Har du spørsmål som gjelder den skolen/ barnehagen ditt barn tilhører, ta kontakt med skolen/ barnehagen.
  • Det er svært viktig at ingen sender barn/unge med symptomer på forkjølelse eller sykdom på skolen/barnehagen. Barn/unge må holdes hjemme selv med små/lette symptomer til de er symptomfrie.Og med symptomfrie mener vi så langt som mulig uten symptomer og i alle fall til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan derfor komme tilbake i barnehagen når de virker friske og er feberfrie, selv om de har noe restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og kun lett tørrhoste).

Alle organiserte fritidsaktiviteter utsettes til etter 18. januar

  • Organisert idrett får ikke drive innendørsaktiviteter før etter 18. januar.
  • Kulturskolen går over til digital undervisning til etter 18. januar.
  • Biblioteket holder åpent med take away lån av bøker fra trappen og digitalt tilbud til etter 18. januar.
  • Frivilligsentralene driver ikke aktivitet utover matombringing, handling eller annen praktisk hjelp som er innenfor nasjonale anbefalinger.