LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Informasjon om brukerundersøkelse i Pleie, rehabilitering og omsorg

I slutten av april ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant brukere og pårørende til de som får tjenester fra Pleie, rehabilitering og omsorg. De som deltok i undersøkelsen var brukere av hjemmetjenester, beboere på sykehjemmet og pårørende til beboere på sykehjemmet og Sundjordet.

Hole kommune bruker en standardisert undersøkelse fra kommuneforlaget, Bedre kommune. Mer informasjon om Bedre kommune er å finne på denne nettsiden:  http://bedrekommune.no/

Pårørende og brukere har svar på en rekke spørsmål  og rangert hvor tilfreds de er på en skala fra 1 – 6, der 1 er helt uenig og 6 er helt enig. Spørsmålene har vært fordelt på 5 dimensjoner: Resultat for bruker (innhold i tjenesten), trivsel, brukermedvirkning, tilgjengelighet og informasjon.  Jevnt over ligger de fleste resultatene litt over landsgjennomsnittet. Helhetsvurdering for pårørende til beboere på sykehjemmet var på 5,1, for brukere av hjemmetjenestene på 5,3 og for beboere på sykehjemmet 5,6. Dette er gode resultater.

Ledelsen er spesielt fornøyd med at vi scorer svært høyt på respektfull behandling av bruker og pårørende, at vi ligger over landsgjennomsnittet m.h.t informasjon og at bruker og pårørende er godt fornøyd med tjenesten. Vi ser av undersøkelsen at vi bør bli bedre på brukermedvirkning. Det er et område vil ha særlig fokus på i 2018 og 2019.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss