Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Informasjon om brukerundersøkelse i Pleie, rehabilitering og omsorg

I slutten av april ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant brukere og pårørende til de som får tjenester fra Pleie, rehabilitering og omsorg. De som deltok i undersøkelsen var brukere av hjemmetjenester, beboere på sykehjemmet og pårørende til beboere på sykehjemmet og Sundjordet.

Hole kommune bruker en standardisert undersøkelse fra kommuneforlaget, Bedre kommune. Mer informasjon om Bedre kommune er å finne på denne nettsiden:  http://bedrekommune.no/

Pårørende og brukere har svar på en rekke spørsmål  og rangert hvor tilfreds de er på en skala fra 1 – 6, der 1 er helt uenig og 6 er helt enig. Spørsmålene har vært fordelt på 5 dimensjoner: Resultat for bruker (innhold i tjenesten), trivsel, brukermedvirkning, tilgjengelighet og informasjon.  Jevnt over ligger de fleste resultatene litt over landsgjennomsnittet. Helhetsvurdering for pårørende til beboere på sykehjemmet var på 5,1, for brukere av hjemmetjenestene på 5,3 og for beboere på sykehjemmet 5,6. Dette er gode resultater.

Ledelsen er spesielt fornøyd med at vi scorer svært høyt på respektfull behandling av bruker og pårørende, at vi ligger over landsgjennomsnittet m.h.t informasjon og at bruker og pårørende er godt fornøyd med tjenesten. Vi ser av undersøkelsen at vi bør bli bedre på brukermedvirkning. Det er et område vil ha særlig fokus på i 2018 og 2019.

Publisert