Her kan du avgi din stemme: 

10. august til 13. august:
Hole Herredshus kl. 10:00-14:00

16. august til 10. september:
Hole Herredshus kl. 09:00-15:00

2. september – 9. september:
Vik torg
2.september, kl. 14:00 - 20:00
3.september, kl. 14:00 - 20:00
4.september, kl. 10:00 - 18:00
6.september, kl. 14:00 - 20:00
7.september, kl. 14:00 - 20:00
8.september, kl. 14:00 - 20:00
9.september, kl. 14:00 - 20:00

Husk legitimasjon
Legitimasjon er obligatorisk for å kunne avgi stemme. 

Valgkort
De fleste skal nå ha mottatt et valgkort i sin digitale postkasse. Har du reservert deg mot elektronisk post får du valgkortet tilsendt på papir.
Det er ikke obligatorisk med valgkort for å avgi stemme, men det kan gjøre at valghandlingen går raskere.

Hvordan finner jeg mitt digitale valgkort?
Gå til den digitale postkassetjenesten du bruker: Digipost  E-boks eller  Altinn

Les mer om digitalt valgkort her