Kommunen får flere doser med Moderna fremover, og du får tilbud om den vaksinen som vi har tilgjengelig. Både vaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer er effektive mRNA-vaksiner. Det trenger ikke å være samme vaksinetype på dose 1, 2 og 3. Vaksinetypene kan kombineres og er likeverdige. 

Noen grupper vil kun få tilbud om vaksine fra BioNTech/Pfizer: 

  • menn under 30 år
  • personer som er under 18 år 

Har du likevel spesielle ønsker om den ene eller andre vaksinetypen, ta kontakt på vaksinetelefonen: 469 26 102 hverdager kl. 10.00-14.00.