Du er her: Hjem

Informasjon til brukere av multidose

På bakgrunn av den siste tidens medieoppslag om feil i multidoser, ønsker vi i pleie og omsorg i Hole kommune å gi informasjon til våre brukere. Hole kommune får multidose fra Apotek1, og ikke fra Vitus apotek som har slitt med feil i det siste. Kommunen har kontaktet Apotek1 som har forsikret oss om at de klarer å levere foreskrevne medikamenter, og at de har gode rutiner på å kontakte fastlege eller hjemmesykepleie ved endringer.

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss