www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Informasjon til de som fikk avlyst sin vaksinasjonstime med Astra Zeneca den 11. mars

Det er nå bestemt at Astra Zeneca vaksinen tas ut av vaksineprogrammet. De som fikk sin vaksinasjonstime avlyst i mars, skal dermed ikke møte til timen som opprinnelig var satt opp for dose 2.

Det vil etter følgende presisering fra FHI kun bli gitt vaksine til helt essensielt kritisk helsepersonell:  «Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse».

Respektive ledere har nå meldt inn til vaksinasjons-teamet hvem som faller inn under disse kriteriene. De dette gjelder får eller har fått innkalling til ny time. Er du ikke meldt inn som kritisk helsepersonell etter kriteriene over, følger du normal prioritering og innkalles av den kommunen du er folkeregistrert i når det er din tur.

Del dette:

Skjema