Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear

Skoleåpning på gult beredskapsnivå

12. august 2020

Kommunelegene i Hole og Jevnaker har etter rådføring med nasjonale helsemyndigheter besluttet å øke beredskapsnivået etter trafikklysmodellen fra grønt til gult i forbindelse med oppstart av skole og barnehage.

Det er pr. 12.8.2020 ikke kjente smittetilfeller i kommunene og økt beredskap er å anse som et forebyggende tiltak.

Barn - luftveissymptomer og deltakelse i barnehage eller skole

25. juni 2020

Kommunen ser at det er et behov for å presisere gjeldende retningslinjer for barns deltakelse i barnehage eller skole ved luftveissymptomer. En del foreldre synes det er vanskelig å vurdere om de kan levere i barnehage eller skole når barnet har symptomer fra luftveiene. Men nasjonal veileder for både barnehage og skoler 1. - 7. trinn er tydelige og samordnet på dette punktet.

Barnehagene fortsetter med redusert åpningstid inntil videre

08. mai 2020

Barnehagene har nå vært i drift i to uker. - Oppstarten har gått fint og vi har fått mange nyttige erfaringer som vi tar med oss i den videre tilretteleggingen. Men på grunn av bemanningssituasjonen vil åpningstiden fortsatt være noe redusert for å oppfylle smittevernskravene, sier tjenesteleder for barnehagene, Ingvild Oppenhagen.

Gjenåpner gradvis Holeskolen fra mandag

5. - 7. trinn og ungdomsskolen

08. mai 2020

Fra mandag 11. mai åpner skolen igjen for 10. trinn. Resterende 8. og 9. trinn vil få beskjed om hvilke dager de skal gå på skolen, men de må fremdeles belage seg på hjemmeundervisning på grunn av bemanningen. Barneskolene Vik og Røyse starter opp 5. -7. trinn på tirsdag 12. mai, og Sundvollen oppvekstsenter starter opp onsdag 13. mai.

Politiet og Ringerikskommunene advarer mot store folkeansamlinger i maidagene

29. april 2020

Ungdommer har hatt som tradisjon og samles på ulike steder i Ringerike og Hole  i maidagene og frem mot sommeren. De største uorganiserte samlingene har funnet sted natt til 1. mai og natt til 17. mai. I år vil det ikke bli mulig å samles på denne måten. Ungdom kan fortsatt oppholde seg på offentlige steder og private områder, så sant de overholder smittevernreglene. 

 

Gjenåpning av skolene og SFO - slik blir hverdagen

24. april 2020

Mandag 27. april åpner skolene og SFO for 1.- 4. trinn. Selv om noe blir det samme, så vil det bli en annerledes hverdag for elevene. -Vi gleder oss til å møte barna igjen, og med gode smitteverntiltak vil det være trygt å komme tilbake til skolen, sier tjenesteleder for skole, Merete I. Ludmann.

Testkriteriene for påvisning av korona er oppdatert

22. april 2020

I forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler har FHI oppdaterert testkriteriene for påvisning av korona. Vårt regionale testkontor er bemannet av Røde Kors, og pasientene som skal dit for testing må ha henvisning fra lege. Du kan ikke bare møte opp.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss