Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear

Reis koronasmart til skolen

14. april 2021

Hole kommune støtter Viken fylkeskommune i deres innstendige oppfordring til alle innbyggere om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene.

De fleste nasjonale koronatiltakene videreføres - men lettelser for barn og unge

18. januar 2021

Regjeringen melder i dag at de i hovedsak viderefører de strenge nasjonale smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge. Men det blir lettelser for barn og unge. Tiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag 20.1.21.

Hole kommune er på gult beredskapsnivå og følger de nye nasjonale føringene.

Skoleåpning på gult beredskapsnivå

12. august 2020

Kommunelegene i Hole og Jevnaker har etter rådføring med nasjonale helsemyndigheter besluttet å øke beredskapsnivået etter trafikklysmodellen fra grønt til gult i forbindelse med oppstart av skole og barnehage.

Det er pr. 12.8.2020 ikke kjente smittetilfeller i kommunene og økt beredskap er å anse som et forebyggende tiltak.

Barn - luftveissymptomer og deltakelse i barnehage eller skole

25. juni 2020

Kommunen ser at det er et behov for å presisere gjeldende retningslinjer for barns deltakelse i barnehage eller skole ved luftveissymptomer. En del foreldre synes det er vanskelig å vurdere om de kan levere i barnehage eller skole når barnet har symptomer fra luftveiene. Men nasjonal veileder for både barnehage og skoler 1. - 7. trinn er tydelige og samordnet på dette punktet.

Barnehagene fortsetter med redusert åpningstid inntil videre

08. mai 2020

Barnehagene har nå vært i drift i to uker. - Oppstarten har gått fint og vi har fått mange nyttige erfaringer som vi tar med oss i den videre tilretteleggingen. Men på grunn av bemanningssituasjonen vil åpningstiden fortsatt være noe redusert for å oppfylle smittevernskravene, sier tjenesteleder for barnehagene, Ingvild Oppenhagen.

Gjenåpner gradvis Holeskolen fra mandag

5. - 7. trinn og ungdomsskolen

08. mai 2020

Fra mandag 11. mai åpner skolen igjen for 10. trinn. Resterende 8. og 9. trinn vil få beskjed om hvilke dager de skal gå på skolen, men de må fremdeles belage seg på hjemmeundervisning på grunn av bemanningen. Barneskolene Vik og Røyse starter opp 5. -7. trinn på tirsdag 12. mai, og Sundvollen oppvekstsenter starter opp onsdag 13. mai.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss