Informasjon til næringslivet

Kompensasjonsordning for næringslivet i Hole 2022 - runde 6

Hole kommune skal fordele runde seks i statlige kompensasjonsmidler, vedtatt av Stortinget 21. desember. Ordningen skal gå til virksomheter som på ny er rammet av inngripende restriksjoner, og som opplever at reservene er brukt opp etter flere runder med nedstenginger.

Kommunen skal på nytt dele ut midler til bedrifter som er hardt rammet av restriksjoner. Foto: J. Flokkmann

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss