Hole kommune og NVE inviterer naboer og grunneiere av Kleivbekken og Jonsbråten bekken til informasjonsmøte om kortsiktige og langsiktige sikringstiltak for bekkeløpene. Jonsbråten bekken går gjennom Grøndokka og forårsaket store skader på private boliger under styrtregnet 27. august 2023.
Berørte naboer og grunneiere skal også motta invitasjon til informasjonsmøte i Altinn. 

Informasjonsmøte onsdag 20. september kl. 18:00

Informasjonsmøtet finner sted på Hole Herredshus, møterom Samfunnssalen, onsdag 20. september 2023 kl. 18.00. 

Velkommen!