Vi vil gjerne dele detaljer om prosjektet og besvare eventuelle spørsmål dere måtte ha.

DATO: Onsdag 18. oktober
TID: Kl. 17.00

STED: Auditoriet, Hole ungdomsskole

AGENDA:

  • Presentasjon av prosjektet inkludert tegninger
  • Gjennomgang av overordnet fremdriftsplan
  • Gjennomgang av trafikkforhold og trafikksikkerhetstiltak

Etter presentasjonen er det god anledning til å stille spørsmål til leder for teknisk/eiendom, Roger Sørslett, representant fra skolen og prosjektleder fra Heggelund og Koxvold AS.

 

Velkommen!