www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Ingen nye lokale tiltak som følge av innstramninger i smitteverntiltak i Oslo-regionen

Kriseledelsen i Hole har i dag besluttet at kommunen fortsatt følger de nasjonale retningslinjene av 23.2, og vår lokale forskrift om maks 50 personer på innendørs arrangement med tilviste plasser. Vi innfører m.a.o. ingen nye lokale tiltak, men kriseledelsen følger smittesituasjonen tett og gjør løpende vurderinger.

Hole kommune har i løpet av helgen deltatt på møter med Statsforvalteren i Viken, Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. FHI viser til at den britiske virusvarianten er på fremmarsj i Oslo-regionen, og har nå har blitt den dominerende varianten i Oslo og enkelte andre kommuner i Viken.

Hole har p.t. lav forekomst av påviste smittetilfeller, og kriseledelsen vurderer dermed at de nasjonale retningslinjene er tilstrekkelige. Men situasjonen og utviklingen i smittetilfeller følges tett, både lokalt og i kommuner rundt oss, og endringer i tiltak kan settes inn på kort varsel.
Kommunen er bekymret for smitteutviklingen i regionen og i enkelte nabokommuner, og økt mobilitet over kommunegrensene i forbindelse med vinterferien.

- Vi ser at færre tester seg, og det er bekymringsfullt, sier kommuneoverlege Rolf Qvernheim. Han oppfordrer innbyggerne til å teste seg så fort som mulig selv ved lette symptomer, og er du i det minste tvil, ta en telefon til koronatelefonen og bestill test!

Telefonnummeret til testtelefonen: 469 26 102.

Del dette:

Skjema