Hole kommune har i løpet av helgen deltatt på møter med Statsforvalteren i Viken, Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. FHI viser til at den britiske virusvarianten er på fremmarsj i Oslo-regionen, og har nå har blitt den dominerende varianten i Oslo og enkelte andre kommuner i Viken.

Hole har p.t. lav forekomst av påviste smittetilfeller, og kriseledelsen vurderer dermed at de nasjonale retningslinjene er tilstrekkelige. Men situasjonen og utviklingen i smittetilfeller følges tett, både lokalt og i kommuner rundt oss, og endringer i tiltak kan settes inn på kort varsel.
Kommunen er bekymret for smitteutviklingen i regionen og i enkelte nabokommuner, og økt mobilitet over kommunegrensene i forbindelse med vinterferien.

- Vi ser at færre tester seg, og det er bekymringsfullt, sier kommuneoverlege Rolf Qvernheim. Han oppfordrer innbyggerne til å teste seg så fort som mulig selv ved lette symptomer, og er du i det minste tvil, ta en telefon til koronatelefonen og bestill test!

Telefonnummeret til testtelefonen: 469 26 102.