Regjeringen strammet inn tiltakene for ytterligere femten randsonekommuner pga. at situasjonen er uoversiktlig, og risikoen for smittespredning til andre kommuner er stor. Hole er ikke omfattet av disse tiltakene, mens vår nabokommune Bærum har fått innstrammede tiltak. Regjeringen og helsemyndighetene er tydelige i sine anbefalinger om at alle må bidra til å redusere aktiviteten og mobiliteten for å unngå spredning av det muterte viruset.

Kommunen følger utviklingen tett, og vil kunne endre tiltak på kort varsel om situasjonen tilsier dette.

Hjemmekontor for pendlere
Hole kommune påpeker overfor sine innbyggere at hjemmekontor er påbudt for alle som kan, i både de ti kommunene, og i randsonekommunene. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt til ansatte. Dette betyr at innbyggere i Hole som har jobbsted i en av disse kommunene har krav på at arbeidsgiver legger til rette for hjemmekontor. Kommunen ber innbyggere følge opp dette med sine arbeidsgivere.

Regjeringens pressemelding kan du lese her

Nasjonale tiltak av 20. januar