Hun har tidligere vært seniorrådgiver og prosjektleder i Jernbanedirektoratet, og har erfaring som kommunalsjef i Lunner kommune og som senioringeniør og prosjektleder i Statens vegvesen. I tillegg har Inger Kammerud vært representant for Høyre i Ringerike kommunestyre, og fast medlem av formannskapet i 2 år før hun frasa seg sine politiske verv for å starte i jobben som byplansjef i 2018.

Inger Kammerud har mann og fire voksne barn og flyttet til Ringerike i 1996. Hun er opprinnelig fra Bærum kommune, men tok hovedfag som samfunnsgeograf på Universitetet i København med spesialisering innen byplanlegging. Hun har også en Cand.mag grad fra Universitetet i Oslo og etterutdanning i regional planlegging.

- Vi er veldig fornøyd med at Inger Kammerud har takket ja til denne stillingen. Og vi er helt sikre på at dette er den beste kandidaten til å fylle rollen som regionkoordinator i det som heter interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen, sier ordfører Syver Leivestad i Hole kommune, som nå er leder av regionrådet.

Som regionkoordinator for Ringeriksregionen vil Inger Kammerud sammen med regionrådet sørge for strategiutvikling med fokus på morgendagens utfordringer i hele regionen. Hun får et ansvar for å profilere regionen som et attraktivt boområde, arbeidsmarked og opplevelsesregion, og være en aktiv pådriver for en helhetlig samfunnsutvikling for alle kommunene i regionen.

- Til denne stillingen har vi sett etter en person med høy kompetanse, integritet og med særlig interesse for regionale utfordringer og muligheter. Det har vært viktig for oss å tilsette en person som ikke bare har en bred fagkompetanse, men også har forståelse for det politiske landskapet og politiske prosesser. Dette er en krevende og spennende posisjon som det er knyttet høye forventinger til og vi er veldig trygge på at Inger Kammerud vil håndtere dette på en svært god måte.

Ringeriksregionen er et politisk, strategisk og praktisk samarbeid der vi jobber sammen for å nå felles strategiske mål, samt posisjonering og påvirkningsarbeid. Formålet for Ringeriksregionen Interkommunalt politisk råd er å initiere, utvikle og støtte politikk og tiltak som fremmer vekst og bærekraftig utvikling i regionen og styrker regionens posisjon som konkurransedyktig region innen Viken fylkeskommune og Oslo-regionen.   

Som regionkoordinator vil Inger Kammerud arbeide i tett dialog med ordførere og rådmenn i gode prosesser slik at hensynet til de folkevalgte organer i hver kommune, innbyggere og næringslivet blir ivaretatt i hele regionen. Inger Kammerud vil ha kontorsted på Universitetet i Sørøst-Norge i Ringerike i fagmiljøet som er lokalisert i Luna.