Store mengder med løs snø skaper vanskelige leveforhold for viltet i kommunen. I tillegg har det vært mildvær og nedbør i form av regn den siste tiden som har ført til skarelag som topplag. Dette vanskeliggjør forholdene for rådyra spesielt, og reduserer rådyras mulighet til å bevege seg og å finne lettfordøyelig og næringsrik vinterføde. Hunder som løper løse kan føre til at de blir jaget i hjel, eller forbrenner livsviktig energi.

Grunnet disse ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Hole kommune med umiddelbar virkning og gjelder inntil videre. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2023-01-19-61.

Viltutvalget i Hole kommune kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.