Store mengder med løs snø skaper vanskelige leveforhold for viltet i kommunen. Dette gjelder rådyra spesielt, og vil redusere hjorteviltets mulighet til å bevege seg og å finne lettfordøyelig og næringsrik vinterføde. Det vil også gjøre at de vil velge å gå i brøyta veier i tillegg til skiløyper (hvor det kan være mye trafikk). Hunder som løper løse kan føre til at de blir jaget i hjel, eller forbrenner livsviktig energi.

Grunnet disse ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Hole kommune med umiddelbar virkning og gjelder inntil videre. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang: Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder, Hole kommune, Buskerud - Lovdata

Viltutvalget i Hole kommune kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.