Hole kommune har følgende kommunale barneskoler: Vik skole, Røyse skole og Sundvollen oppvekstsenter.

Innmelding til skolen i Hole kommune skal skje innen 1/11 til den skolen du tilhører etter bostedsadresse.

Innmeldingen er elektronisk, og du vil få informasjon fra den skolen du tilhører om hvordan innmeldingen skal skje. Hvis du mot formodning ikke får brev fra skolen din, ta kontakt!

Spørsmål kan rettes til tjenesteleder skole: Merete Ludmann, tlf. 46 92 61 28.