Hole kommune har følgende kommunale barneskoler:

Vik skole, Røyse skole og Sundvollen oppvekstsenter.

Innmelding til skolen i Hole kommune skal skje innen 1/11 til den skolen du tilhører etter bostedsadresse.

Innmeldingen er elektronisk og innmeldingsskjemaet finner du her 

Spørsmål kan rettes til tjenesteleder skole: merete.ludmann@hole.kommune.no, tlf. 46 92 61 28, eller den enkelte barneskole.