Barnevernvaktens tlf 911 14 600 er betjent fra kl. 17.00 alle dager.
Natt til lørdager og søndager kan du nå barnevernvakten fram til kl. 01.00, alle andre dager er telefonen betjent fram til kl. 24.00.

Interkommunal barnevernvakt er en akuttbredskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barneverntjenestenes ordinære kontortid.