Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

Introduksjonsprogram for innvandrere

Introduksjonsprogrammet er en startpakke til deg som nylig er blitt bosatt i en kommune. Når du har gjennomført programmet skal du ha fått opplæring og kompetanse som gjør at du kan søke jobb og bli økonomisk selvstendig.

Beskrivelse

Kompetansekartlegging

Enten rett før eller rett etter at du har blitt bosatt vil kommunen kartlegge hva du har av språkkunnskaper, utdanning, arbeidserfaring eller annen kompetanse som kan være relevant.

Karriereveiledning

Etter kartlegging av kompetanse, vil fylkeskommunen gi deg karriereveiledning og sørge for at introduksjonsprogrammet blir tilpasset deg og dine behov.

Integreringsplan og kontrakt

I samarbeid med deg vil kommunen lage en plan som blant annet inneholder dine mål, varighet og yrkesplaner.

Samtidig skriver du en kontrakt med kommunen. Kontrakten forplikter deg til å følge målene og programmet.

Introduksjonsprogrammet

Når du starter programmet, vil kommunen sammen med deg sette et mål for hva du skal ha oppnådd når programmet er slutt.

Hvis du har videregående utdanning, vil sluttmålet være å kvalifisere til høyere utdanning.

Hvis du er under 25 år og ikke har videregående skole fra før, vil sluttmålet være å fullføre videregående skole.

Du kommer til å lære:

 • Norsk
 • Samfunnskunnskap
 • Livsmestring i et nytt land
 • Annet som er relevant for arbeid eller utdanning
 • Foreldreveiledning hvis du har barn.

Målgruppe

 • Du er innvandrer og er mellom 18 og 55 år
 • Du har fått oppholdstillatelse
 • Du er enten bosatt i en kommune eller venter på å bli bosatt.

Kriterier/vilkår

Det finnes forskjellige typer oppholdstillatelser. Introduksjonsprogrammet er for deg som:

 • Har oppholdstillatelse som flyktning eller overføringsflyktning
 • Har en søknad om beskyttelse og dermed en fornybar oppholdstillatelse
 • Har begrenset oppholdstillatelse grunnet for eksempel en familiesituasjon
 • Har oppholdstillatelse på grunn av beskyttelsesbehov for en hel gruppe
 • Har oppholdstillatelse fordi du er i familie med en som har vært bosatt i mindre enn fem år
 • Har fått fornybar oppholdstillatelse på grunn av samlivsbrudd og samlivet var preget av mishandling.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere

Voksne elever bosatt i Hole kommune vil få sin undervisning på Voksenopplæringssenteret i Kunnskapssenteret i Sandvika i 4. etasje, Otto Sverdrups Plass 4, 1337 Sandvika. ( mailadr.: voks@baerum.kommune.no  Tlf: 67 50 67 50 ) Dette ligger to minutter unna Sandvika bussterminal hvor bussen stopper. 

Link til hjemmesiden deres er: www.bkvo.no

Her finnes alle tilbud voksenopplæringssenteret har. Dersom du lurer på hvilket kurs som passer for deg, vil  Voksenopplæringssenteret i Sandvika vil være behjelpelig, evt. kan Hole kommune v/tjenesteleder skole kontaktes. Voksenopplæringssenteret i Sandvika har mange tilbud på dagtid og noen på kveldstid

Lover

Dette er en lovpålagt oppgave for kommunen. Se spesielt integreringsloven kapittel 4 og 5 og § 47 om klage.

Integreringsforskriften
Forvaltningsloven
Integreringsloven

Saksbehandling

Kommunen skal sørge for oppstart av introduksjonsprogrammet så snart som mulig, og senest innen 3 måneder etter bosetting.

Du vil få et deltakerbevis når programmet er ferdig. Blir programmet avbrutt av en eller annen grunn, vil du fortsatt få deltakerbeviset.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

 • tildeling eller avslag på deltakelse
 • introduksjonsstønaden
 • vesentlige endringer i integreringsplanen
 • at programmet stanses
 • at programmet forlenges
 • godkjennelse av permisjon
 • søknad om fritak.

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 21.12.2020 20:02

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss