uVX 3RINdTBAAAAAElFTkSuQmCC


Alle skal få si sin mening

XPND ønsker innspill helt fra starten av, og de velger en mer utvidet variant av det man tradisjonelt kjenner som brukermedvirkning. Blant annet kommer de til å ta i bruk den lokalt utviklede digitale plattformen Gi Mening, som skal stille en rekke spørsmål til publikum i løpet av presentasjonen.
Løsningen åpner opp for umiddelbar respons fra unge som gamle, og bidrar til at også dem som ikke alltid rekker opp hånda først og hever sin røst, blir hørt. I tillegg er man 100% anonym.

Husk påmelding 

Meld deg på her, eller send SMS til 951 93 923.