Du er her: Hjem
Steinssletta

Invitasjon til møte med landbruksnæringen 17. juni

Administrasjonen i Hole kommune inviterer alle aktørene innen landbruket til et møte for informasjon og dialog 17. juni på Herredshuset.

DATO: 17. juni kl. 10:00 – 13:00.

STED: Hole Herredshus, samfunnssalen.

AGENDA:

  • Velkommen v/ordfører
  • Hovedtrekk i næringspolitisk strategi – Holes mulighetsrom v/Steinar Aasnæss, USN
  • Kort om lokal næringsplan – handlingsdel v/Agnete Linde, Hole kommune
  • Presentasjon av Landbrukskontoret v/Lisa Langebro, Landbrukskontoret
  • Status for landbruksplanen v/Lisa Langebro, Landbrukskontoret
  • Klima- og miljøplan – målsetninger og grønt skifte v/Miriam Geitz, Hole kommune
  • Det grønne skiftet – inspirasjon og utfordringer v/Lars F. Stuve, Norderhov sogneselskap
  • Lunsj 
  • Innspill/tilbakemeldinger fra landbruket – hva er nødvendige rammebetingelser for utvikling?
  • Avrunding v/ordfører

Påmelding: Innen 13. juni til: agnete.linde@hole.kommune.no (av hensyn til servering).

 

Velkommen!

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss