AGENDA:

- Velkommen v/rådmann Torger Ødegaard

- Innledning v/ordfører Syver Leivestad

- Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen "Fremover sammen" v/Steinar Aasnæss, USN

- Regional omdømmebygging v/Steinar Aasnæss, USN

- Næringsplan: Handlingsplan og medvirkning v/administrasjonen

TID: 1. april kl. 08:00-9:30

STED: Samfunnssalen, Herredshuset

PÅMELDING: Innen 26. mars til send påmelding her

Invitasjonen finner du her